Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
пр. Гагаріна, 72
Телефон приймальної комісії:
(056) 375-70-45, (056) 375-70-75, (095) 773-43-88
Місто:
Дніпро
Напрямки навчання

 

 • 014 Середня освіта
 • 016 Спеціальна освіта
 • 022 Дизайн
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 031 Релігієзнавство
 • 032 Історія та археологія
 • 033 Філософія
 • 035 Філологія
 • 051 Економіка
 • 052 Політологія
 • 053 Психологія
 • 054 Соціологія
 • 061 Журналістика
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 081 Право
 • 091 Біологія
 • 102 Хімія
 • 103 Науки про Землю
 • 104 Фізика та астрономія
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • 106 Географія
 • 111 Математика
 • 112 Статистика
 • 113 Прикладна математика
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 34 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 • 141 Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка
 • 144 Теплоенергетика
 • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • 153 Мікро- та наносистемна техніка
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 173 Авіоніка
 • 181 Харчові технології
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища
 • 223 Медсестринство
 • 224 Технології медичної діагностики та лікування
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія
 • 229 Громадське здоров'я
 • 231 Соціальна робота
 • 241 Готельно- ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • 292 Міжнародні економічні відносини
Короткий опис