Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
вул. Івана Франка, 24
Телефон приймальної комісії:
03244) 2-28-17, (098) 77-51-483
Місто:
Дрогобич
Напрямки навчання

 

 • Педагогіка
 • Менеджмент, маркетинг
 • Біологія, екологія
 • Географія, геологія
 • Інформаційні технології, кібербезпека
 • Історія, археологія
 • Культура, мистецтво
 • Легка промисловість
 • Математика, статистика
 • Психологія
 • Соціологія, соціальна робота
 • Транспорт
 • Фізика, астрономія
 • Фізична культура
 • Філологія
 • Хімія, біоінженерія
 • Економіка
Короткий опис

Дрогобицький державний педагогічний університет – це не просто освітній заклад галицького марґінесу. Це надзвичайно складний багатофункціональний організм, який живе, пульсує, розвивається, удосконалюється, який має багаторічні традиції, в якому панує неповторна академічна атмосфера.

ДДПУ – відомий осередок вищої освіти, науки, культури із сучасними тенденціями у розвитку академічної діяльності та академічної спільноти, розмаїттям напрямів наукової діяльності, ефективною організацією навчально-виховної роботи, широкими міжнародними контактами.

Історичне покликання нашого Університету – готувати вчителя для національної школи. Взявши за дороговказ слова нашого славетного земляка Івана Франка: «Учителем школа стоїть», колектив Університету творчо і плідно працює над тим, щоб наші випускники були ідейно й духовно багатими, високопрофесійними, вміли методично грамотно організувати навчальну діяльність школярів, готувати їх до самостійного життя, формувати їхні світогляд, ціннісні орієнтації, прагнення і здатність до творчої самореалізації.

Характерною рисою сьогодення є поступове входження України до Європейського освітнього простору, що неминуче вносить корективи до навчального процесу.

Наш Університет, будучи активним учасником інноваційних змін, має істотні переваги над традиційною системою освіти і створює нові можливості у навчально-методичному та науковому забезпеченні освітньої діяльності відповідно до вимог Болонського процесу. Це дасть змогу франківцям у майбутньому залишатися конкурентоспроможними на Європейському ринку освітніх послуг.

Дрогобицький державний педагогічний університет засновано постановою Ради Народних Комісарів УРСР 15 квітня 1940 року. За майже 80 років існування університет на батьківщині Івана Франка пройшов кілька етапів: короткий довоєнний період, про який не збереглося жодних документальних відомостей; післявоєнні роки учительського інституту (1944 – 1952); історія Дрогобицького педагогічного інституту до возз’єднання з Львівським (1952 – 1960); від возз’єднання з Львівським педагогічним інститутом до часу перетворення нашого навчального закладу у державний педагогічний університет (1998); діяльність у статусі університету (1998 – дотепер).

Нині – це потужний освітянський навчально-науковий центр, учасник “Альянсу університетів за демократію”, що наполегливо здобуває державний і міжнародний авторитет.

У складі університету – 4 інститути, 5 факультетів та Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Тут на двох формах навчання фах учителя здобувають майже 4500 осіб.

Дрогобицький педагогічний має потужний науковий потенціал. Навчальний процес проводять 486 науково-педагогічних працівників, з них 393 з ученими ступенями і науковими званнями, у т.ч. 67 – доктори наук, професори, 348 кандидатів наук, доцентів. Університет готує фахівців із 12 галузями знань за 40 спеціальностями. У навчальному закладі створено і функціонує 10 наукових шкіл. Діють три спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук. ДДПУ – це також 9 навчальних корпусів, бібліотека, 3 гуртожитки, спортивно-оздоровчий табір «Смерічка», 4 колективи художньої самодіяльності, які носять звання «народний».

Університет підтримує партнерські зв’язки з 44 навчальними закладами та установами Польщі, Австрії, Сполучених Штатів Америки, Бельгії та інших країн світу. У рамках цієї співпраці здійснюється обмін викладачами і студентами, проводяться спільні наукові дослідження і конференції, видаються збірники наукових праць, відбуваються спортивні змагання.

В університеті працює докторантура та аспірантура, щороку видається понад 350 назв навчальної, методичної, наукової літератури, виходять фахові видання. Випускники університету можуть бути працевлаштовані у школах та вищих навчальних закладах І – ІІ рівня акредитації, а також працювати на біржах, перекладачами, менеджерами і маркетологами на підприємствах різної форми власності.

 

dspu.edu.ua