ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
ул. Сухомлинського, 30
Телефон приймальної комісії:
+ 38 050 933 28 76; + 38 063 734 13 62
Місто:
Переяслав-Хмельницький
Напрямки навчання

Заклад вищої освіти має ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за 33 спеціальностями освітніх програм:

 

Соціоісторичний факультет:

 

 • 014 Середня освіта (Історія)
 •  052 Політологія
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 012 Дошкільна освіта
 •  053 Психологія
 •  231 Соціальна робота

 

 Педагогічний факультет:

 

 • 013 Початкова освіта
 •  014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 •  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 •  073 Менеджмент
 •  052 Психологія (практична психологія)

 

Природничо-технологічний факультет:

 

 •  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 014 Середня освіта (Біологія)
 •  014 Середня освіта (Географія)
 • 014 Середня освіта (Математика)
 • 015 Професійна освіта (Охорона праці)
 • 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

 Факультет фізичного виховання:

 

 • 014 Середня освіта (Фізична культура)

 

Філологічний факультет:

 

 •  014 Середня освіта (Українська мова і література)
 •  014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
 •  014 Середня освіта (Мова і література (німецька))
 •  014 Середня освіта (Мова і література (французька))
 •  014 Середня освіта (Мова і література (російська))
 • 035 Філологія

 

Фінансово-гуманітарний факультет:

 

 • 015 Професійна освіта (Документознавство)
 • 015 Професійна освіта (Товарознавство)
 • 015 Професійна освіта (Економіка)
 •  015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)
 •  051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 •  072 Фінанси, банківська справа та страхування
 •  015 Професійна освіта (Харчові технології)
 •  015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)

 

Заклад вищої освіти має ліцензію на підготовку здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за 25 спеціальностями освітніх програм:

 

Соціоісторичний факультет:

 

 • 014 Середня освіта (Історія)
 • 052 Політологія
 •  053 Психологія
 •  231 Соціальна робота
 •  012 Дошкільна освіта

 

Педагогічний факультет:

 

 •  073 Менеджмент
 • 052 Психологія (практична психологія)
 • 013 Початкова освіта
 •  014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

 

Природничо-технологічний факультет:

 

 • 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
 • 014 Середня освіта (Біологія)
 •  014 Середня освіта (Географія)
 •  014 Середня освіта (Математика)
 •  015 Професійна освіта (Охорона праці)
 •  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

 Факультет фізичного виховання:

 

 • 014 Середня освіта (Фізична культура)

 

Філологічний факультет:

 

 •  014 Середня освіта (Українська мова і література)
 •  014 Середня освіта (Мова і література (англійська)
 •  014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

 Фінансово-гуманітарний факультет:

 

 •  015 Професійна освіта (Документознавство)
 •  015 Професійнa оcвіта (Товарознавcтво)
 •  015 Профеcійна оcвіта (Сфeра обcлуговування)
 •  051 Еконoміка
 • 071 Облік і опoдаткування
 • 072 Фінанcи, банківcька спpава тa страxування.

 

Докторантура функціонує за спеціальностями:

 

 •  015 Професійна освіта
 • 032 Історія та археологія
 • 053 Психологія
 •  072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

 Аспірантура функціонує за спеціальностями:

 

 • 011 Освітні, педагогічні науки
 •  014 Середня освіта (українська мова і література)
 • 015 Професійна освіта
 • 017 Фізична культура і спорт
 •  032 Історія та археологія
 •  033 Філософія
 •  035 Філологія
 •  051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 •  072 Фінанси, Банківська справа та страхування
Короткий опис

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Станом на жовтень 2018 р. контингент здобувачів вищої освіти складає 5 501 особу, з них на денній формі навчається 3 097 осіб та на заочній формі – 2 261 особа, а у відділі аспірантури та докторантури навчається 135 аспірантів (101 аспірант державної форми навчання та 34 аспіранти контрактної форми навчання) та 8 докторантів (7 докторантів державної форми навчання, а також 1 докторант контрактної форми навчання).

 

Веб-сайт: https://phdpu.edu.ua