Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
вул. Маршала Бажанова, 17
Телефон приймальної комісії:
(057) 707-33-26
Місто:
Харків
Напрямки навчання
  • 022 Дизайн
  • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  • 035 Філологія
  • 051 Економіка
  • 071 Облік і оподаткування
  • 073 Менеджмент
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • 101 Екологія
  • 122 Комп’ютерні науки
  • 126 Інформаційні системи та технології
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
  • 183 Технології захисту навколишнього середовища
  • 185 Нафтогазова інженерія та технології
  • 191 Архітектура та містобудування
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія
  • 193 Геодезія та землеустрій
  • 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
  • 205 Лісове господарство
  • 206 Садово-паркове господарство
  • 241 Готельно-ресторанна справа
  • 242 Туризм
  • 263 Цивільна безпека
  • 275 Транспортні технології
Короткий опис

Найстаріший в Україні заклад вищої освіти галузевого спрямування.

Університет готує фахівців за всіма освітніми ступенями (бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук) з комплексу спеціальностей і спеціалізацій для забезпечення життєдіяльності сучасних міст та їх подальшого сталого розвитку.

Провадження освітньої діяльності з підготовки військових фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

 

Веб-сайт: https://www.kname.edu.ua