Кропивницький інститут державного та муніципального управління, м. Кропивницький

Кропивницький інститут державного та муніципального управління, м. Кропивницький

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Приватний
Адреса:
вул. Миколи Левитського (Колгоспна), 73
Телефон приймальної комісії:
(0522) 27-46-40, 34-99-02
Місто:
Кропивницький
Напрямки навчання

 

 • ПРАВО 
 • ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
 • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
 • ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Короткий опис

Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (до 20 березня 2017 року - Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету) заснований 15 жовтня 2013 року. З дня заснування інститут очолює директор, доктор юридичних наук, доцент Литвин Іван Іванович.

Підставою для здійснення освітньої діяльності у приватному вищому навчальному закладі «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» є ліцензія Міністерства освіти і науки України, що переоформлена наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 80-л «Про переоформлення ліцензій», «Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

На сьогодні ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: «Право», «Соціальна робота», «Облік і оподаткування», «Публічне управління та адміністрування. Освітній процес в інституті забезпечують чотири кафедри, зокрема кафедра публічного та приватного права, загальної підготовки та соціальної роботи, кафедра обліку, оподаткування та фінансів, а також кафедра публічного управління та адміністрування.

Якісну організацію освітнього процесу в інституті забезпечують навчально-методичний та науково-дослідний відділи. На кафедрах працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких 5 докторів наук, 25 кандидатів наук, а також фахівці-практики. У викладанні дисциплін застосовуються інноваційні методи й технології, що відповідають сучасним освітнім стандартам.

У Приватному вищому навчальному закладі «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» працює Юридична клініка, модераторами якої є викладачі інституту, практики, адвокати, які є членами Національної асоціації адвокатів України. Юридична клініка створена з метою практичної підготовки студентів старших курсів; розширення співробітництва закладу вищої освіти, що здійснює підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади й місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; надання громадянам, соціально-вразливим категоріям населення, безоплатної юридичної допомоги; проведення заходів з правової освіти населення тощо.

У рамках волонтерського співробітництва з Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Янгол життя» викладачі та студенти інституту здійснюють соціально-психологічну підтримку онкохворих дітей – пацієнтів гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні, допомагають із проведенням благодійних акцій та залученням до благодійності меценатів.

Студенти нашого інституту беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та соціальних проектах, організаторами яких є провідні ЗВО України, зокрема Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Класичний приватний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та інші.

Чільне місце в роботі закладу вищої освіти посідає соціально-виховна робота. Студенти інституту мають можливість реалізувати свої творчі здібності й таланти під час традиційних для інституту та професійних свят, у конкурсах краси, спортивних змаганнях. Активно працює студентське самоврядування. Формуванню духовної культури студентів сприяє діяльність православного храму на честь святих рівноапостольних Кирила та Мефодія.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 • Високий рівень професіоналізму;
 • Індивідуальна освітня траєкторія;
 • Можливість продовжити навчання в КІДМУ за програмою вищого рівня освіти;
 • Доступна вартість навчання;
 • Сучасні освітні програми;
 • Партнерські зв’язки;
 • Студентська автономія;
 • Духовне зростання;
 • Академічна мобільність.