Львівський інститут ПрАТ" ВНЗ" МАУП", м. Львів

Львівський інститут ПрАТ" ВНЗ" МАУП", м. Львів

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Приватний
Адреса:
вул. Івана Мазепи, 29
Телефон приймальної комісії:
+38 (068) 690-84-85, (032) 224-94-00
Місто:
Львів
Напрямки навчання

 

 • Менеджмент
 • Право
 • Психологія
 • Туризм
 • Фінанси, банківська справа та страхування
Короткий опис

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» є відокремленим структурним підрозділом Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ).

Історія становлення Львівського інституту бере початок у 1998 році в рамках співпраці Львівського центру науково-технічної та економічної інформації та Міжрегіональної Академії управління персоналом у м. Києві. Першим результатом такої співпраці стало відкриття на базі ЛвЦНТЕІ навчально-консультаційного центру дистанційного навчання МАУП, в якому отримали другу вищу освіту студенти за спеціальностями: «Фінанси», «Облік і аудит», «Управління трудовими ресурсами».

Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» один з найбільших регіональних підрозділів Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

В Інституті здійснюється підготовка фахівців за ступенями вищої освіти: Бакалавр та Магістр у галузях знань:

 • Соціальні та поведінкові науки (спеціальність «Економіка»);
 • Соціальні та поведінкові науки (спеціальність «Психологія»);
 • Управління та адміністрування (спеціальність «Облік і оподаткування»);
 • Управління та адміністрування (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»);
 • Управління та адміністрування (спеціальність «Менеджмент»);
 • Право (спеціальність «Право»).

У складі Інституту функціонує 5 кафедр:

 1. Кафедра права
 2. Кафедра менеджменту організацій;
 3. Кафедра економіки та підприємництва;
 4. Кафедра психології;
 5. Кафедра соціально-гуманітарних і фундаментальних дисциплін.

Випускові кафедри:

 • Кафедра права;
 • Кафедра менеджменту організацій;
 • Кафедра економіки та підприємництва;
 • Кафедра психології.

У Львівському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» налагоджено співпрацю: співпраця у підготовці кадрів, видання наукових праць, проведення спільних науково-практичних заходів з Інститутом регіональних досліджень НАН України; використання сучасних інноваційних форм методичного забезпечення навчального процессу; активне сприяння розвитку талантів студентської молоді, конкурси пісенної творчості, краси; співпраця з Європейськими ВНЗ у науковій роботі студентів університет менеджменту у м. Варшава (Польща); співпраця з професіоналами – практиками у підготовці фахівців у галузі менеджменту, психології, права; налагоджена взаємовигідна співпраця з органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями області з метою соціальної адаптації та перепідготовки незайнятого населення, в тому числі військовослужбовців, звільнених у запас; можливість підключитись до навчання з будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня; формування відносно невеликих навчальних груп, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента ; функціонування однієї з найбільших бібліотек у м. Львові в галузі гуманітарних наук, економіки, права, менеджменту.

У тематиці наукових досліджень Інституту особливе місце посідає пошук нових знань у розв’язанні проблем побудови систем управління людськими ресурсами на різних рівнях. У ході підготовки і проведення науково-практичних конференцій Інститут налагоджує різні форми співпраці (викладання, керівництво державними екзаменаційними комісіями, дипломними роботами студентів) з науковими академічними установами Західного регіону.

Сучасний розвиток Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» зорієнтований на підготовку не тільки професійних , а й насамперед всебічно розвинених, мобільних фахівців, здатних працювати в умовах постійних змін. Важливе значення тут має залучення студентів до спільних з викладачами наукових досліджень. Їх результати подаються та обговорюються на науково-практичних конференціях. Тематика наукових доповідей студентів у рамках цих заходів пов’язана з економічними і правовими проблемами розвитку сучасного суспільства.

Матеріально-технічна база Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» забезпечує належні умови для здійснення основних видів діяльності Інституту. Навчальний корпус Інституту оснащений комп`ютерною технікою та об`єднані локальною комп`ютерною мережею. Викладачі та студенти мають доступ до глобальної комп`ютерної мережі INTERNET, Wi-Fi (від англ. Wireless Fidelity, — Бездротова точність). Кабінети комп`ютерної техніки забезпечені інформаційно-правовою системою «Ліга: Закон», яка дає можливість систематично актуалізувати чинну нормативно-правову базу, програмою С:Бухгалтерія», підсистемою «АРМ-менеджера».

У разі необхідності студенти Інституту мають змогу отримати медичну допомогу у спеціально обладнаному медпункті. У структурі навчального закладу функціонує студентське кафе. Інститут орендує спортивну залу у навчально-спортивній базі літніх видів спорту м. Львова. Копіювальна та інша оргтехніка (ксерокси, сканери, принтери, різограф, факс) дають змогу оперативно вирішувати питання забезпечення навчального процесу необхідною документацією, готувати та тиражувати навчально-методичні посібники, курси лекцій, програми та інші розробки, передбачені діяльністю вищого навчального закладу.