Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
вул. Степана Бандери, 12
Телефон приймальної комісії:
(032) 258-25-37, (032) 258-22-65
Місто:
Львів
Напрямки навчання

 

 • Публічне управління і адміністрування
 • Дизайн (Дизайн середовища)
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • Архітектура та містобудування
 • Будівництво і громадянська інженерія
 • Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 • Пожежна безпека
 • Науки про Землю
 • Геодезія та землеустрій
 • Соціологія
 • Соціальна робота
 • Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
 • Екологія
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Туризм
 • Цивільна безпека
 • Економіка
 • Облік та оподаткування
 • Фінанси, банківська справа і страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Атомна енергетика
 • Теплоенергетика
 • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 • Прикладна механіка
 • Матеріалознавство
 • Галузеве машинобудування
 • Металургія
 • Нафтогазова інженерія та технології
 • Автомобільний транспорт
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • Філологія
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп'ютерні науки
 • Системний аналіз
 • Інформаційні системи та технології (Інтелектуальні інформаційні технології)
 • Комп'ютерні науки
 • Комп'ютерна інженерія
 • Кібербезпека
 • Психологія
 • Журналістика
 • Право
 • Прикладна фізика і наноматеріалі
 • Прикладна математика
 • Інформаційні системи та технології
 • Мікро-та наносістемна техніка
 • Біомедична інженерія
 • Електроніка
 • Телекомунікація та радіотехніка
 • Авіоніка
 • Хімічні теxнології та інженерія
 • Біотеxнології і біоінженерія
 • Харчові теxнології
 • Фармація
Короткий опис