Одеський національний медичний університет

Одеський національний медичний університет

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
Валіховський провулок, 2
Телефон приймальної комісії:
+38 (048) 723-35-67
Місто:
Одеса
Напрямки навчання
  • Медицина
  • Фармація
  • Стоматологія
Короткий опис

За роки існування незалежної України наш ВНЗ перетворився в один із провідних медичних університетів IV рівня акредитації. Він є членом Міжнародної та Європейської Асоціації університетів. Завдяки цьому рівень навчання студентів та підготовки фахівців наближений до світових стандартів. Сьогодні на семи факультетах і 66 кафедрах університету навчається біля 10 тисяч студентів і курсантів , 4000 з них – громадяни 52 іноземних країн. Навчання іноземних студентів здійснюється російською, українською і англійською мовами. Післядипломну освіту отримують 250 аспірантів, стажерів, магістрів та клінординаторів.

Професорсько-викладацький колектив складається з 144 докторів наук - професорів і 410 кандидатів наук – доцентів. Серед них є академіки державних та галузевих академій, 42 члена закордонних академій, 39 заслужених діячів науки і техники, заслужених лікарів та працівників народної освіти, 10 лауреатів державних та інших престижних міжнародних премій.

Університет має сучасну матеріально-технічну базу для навчальної, наукової та лікувально-діагностичної роботи. Це сприяє впровадженню в навчальний процесс та лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, в тому числі ендоскопічних, лапароскопічних, трансплантологічних технологій, тканинної терапії, генетичної медицини та ін.

За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи університету: власні стоматологічна та багатопрофільна університетські клініки, НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини, НДІ клінічної біофізики. Успішно функціонують створені сумісно з органами охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри: кардіоревматології, мікрохірургії ока, остеосинтезу, ендоскопічної і лазерної хірургії, дитячої кардіології, токсикології та ін.

Створення в університеті сучасного видавничо-поліграфічного комплексу дозволило видавати чотири наукових журнала, які ліцензовані ВАК України, підручники та навчальні посібники, авторами яких є науковці університету. Навчальна література серії “Бібліотека студента – медика” видається українською, російською та англійською мовами. За роки існування видавництва світ побачили 170 найменувань навчальної літератури загальним тиражем 205 тисяч примірників.

В грудні 2008р. прийняла перших читачів нова студентська бібліотека університету, яка має абонементи для студентів молодших та старших курсів, читальний зал на 140 місць, комп’ютерний зал, електронну бібліотеку.

Комп’ютерний парк в університеті налічує близько 1000 комп’ютерів.

 

Веб-сайт: https://onmedu.edu.ua