ПВНЗ Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ПВНЗ Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Приватний
Адреса:
вул. 49 Херсонської Гвардійської дивізії 37а
Телефон приймальної комісії:
(0552) 390-382
Місто:
Херсон
Напрямки навчання

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» (після 9 та 11 класів):

 

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 081 «Право»

 

За освітнім ступенем «бакалавр»:

 

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

За освітнім ступенем «магістр»:

 

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»
Короткий опис

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права» (ПВНЗ «МУБіП») – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України.

ПВНЗ «МУБіП»– член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО та офіційно визнаний в багатьох країнах світу.

У 2000 році ПВНЗ «МУБіП» було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

У 2010 році ПВНЗ «МУБіП»отримав сертифікат відповідності послуг у сфері вищої освіти вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.

Професорсько-викладацький склад університету налічує 46 осіб, які працюють в університеті на постійній основі. З них докторів наук, професорів – 11 осіб, кандидатів наук, доцентів – 35 осіб. Ректор Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» з 2018 року — НЕНЬКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ кандидат юридичних наук, професор.

Структура університету включає: Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та Інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, Коледж. Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій підпорядковано кафедри: Менеджменту; Фінансів, обліку і оподаткування; Маркетингу; Міжнародних економічних відносин та економічної теорії.Інституту права підпорядковані кафедри: Цивільного, господарського права і процесу; Адміністративного, кримінального права і процесу; Гуманітарних та фундаментальних дисциплін.

 

Веб-сайт: mubip.org.ua