Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
вул. С. Бандери, 12
Телефон приймальної комісії:
(0362) 26-48-69, 62-35-87, 098-475-6722
Місто:
Рівне
Напрямки навчання

 

 • Психологія
 • Соціологія
 • Соціальна робота
 • Фізика
 • Астрономія
 • Фізична культура
 • Філологія
 • Культурологія
 • Біологія
 • Екологія
 • Географія
 • Педагогіка
 • Політологія
 • Міжнародні відносини
 • Економіка
 • Інформаційні та цифрові технології
 • Історія
 • Археологія
 • Культура
 • Мистецтво
 • Математика
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Інформаційна діяльність
 • Публічне управління та адміністрування
 • Професійна освіта (готельно-ресторанна справа, туризм)
Короткий опис

Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ) – багатопрофільний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців з педагогічних, природничих, культурно-мистецьких, економічних спеціальностей.

Історія РДГУ розпочинається з відкриття Ровенського вчительського інституту в 1940 р., Ровенського інституту культури в 1979 р. та їх об’єднання в 1998 р. у Рівненський державний гуманітарний університет, що дає закладу змогу поєднати багаторічний досвід з інноваційним потенціалом сучасних технологій навчання студентів.

Освітній процес забезпечують 9 факультетів (педагогічний, психолого-природничий, історико-соціологічний, іноземної філології, української філології, математики та інформатики, фізико-технологічний, документальних комунікацій та менеджменту, художньо-педагогічних), інститут мистецтв, інститут психології та педагогіки, інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти.

До структури університету входять Сарненський фаховий педагогічний коледж, Дубенський фаховий педагогічний коледж, Дубенський фаховий коледж культури і мистецтв, Рівненський фаховий музичний коледж.

Освітньо-наукову діяльність здійснюють 45 докторів наук та професорів, 358 кандидатів наук, доцентів, серед яких 32 заслужені працівники у галузі освіти, культури, мистецтва, науки і техніки, фізичної культури і спорту.

В університеті діють наукові школи, спрямовані на розв’язання актуальних проблем науки і практики, видаються наукові фахові видання (у тому числі такі, що індексуються у міжнародній наукометричній базі «Index Copernicus») з історичних, психологічних, педагогічних, мистецтвознавчих, культурологічних, філософських галузей науки.

Потужним інформаційним та просвітницьким центром РДГУ є наукова бібліотека з більш ніж півмільйонним фондом друкованих видань та колекцією стародруків, яка активно впроваджує новітні інформаційні технології обслуговування читачів.

З метою забезпечення належного рівня професійної підготовки майбутніх фахівців: утворені консалтингові центри, науково-дослідницькі лабораторії; реалізуються сертифікатні програми; зміцнюються міжнародні зв’язки з європейськими закладами освіти; реалізується програма академічних обмінів «Еразмус+».

До послуг студентів – 4 навчальні корпуси, 7 гуртожитків, кафе, спортивна та тренажерна зали, актові зали, хореографічні класи, медичні пункти.

Студенти мають змогу виявити активність через участь у самоврядуванні, наукових гуртках, клубах за інтересами, благодійних та волонтерських організаціях, спортивних секціях, професійних спортивних командах.