Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Загальна інформація
Тип навчального закладу:
Вищі навчальні заклади
Статус:
Державний
Адреса:
вул. Соборна, 87
Телефон приймальної комісії:
(0432) 55-04-05; (067) 455-04-05; (063) 055-04-05
Місто:
Вінниця
Напрямки навчання
 • 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська)
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність
 • 081 Право
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 181 Харчові технології
 • 232 Соціальне забезпечення
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 242 Туризм
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 292 Міжнародні економічні відносини
Короткий опис

Півстоліття славної історії, один із найкращих освітніх закладів регіону, структурний підрозділ одного з найпопулярніших та топових закладів вищої освіти – Київського національного торговельно-економічного університету, який посідає 5 місце в країні за результатами вступної кампанії.

Три факультети, 11 кафедр, близько 200 викладачів, 85% докторів та кандидатів наук і майже 5000 студентів. Інститут здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр. Форми навчання: денна, заочна та заочна зі скороченим терміном для випускників коледжів та технікумів.

ВТЕІ КНТЕУ завдяки своїм навчально-науковим здобуткам та відомим випускникам, успішно примножує позитивний імідж Вінницької області. Інститут посідає провідне місце в царині економічної освіти Поділля та є єдиним навчальним закладом Вінницької області, що має сертифікат на систему управління якістю у сфері вищої освіти, славиться високим рівнем матеріально-технічного забезпечення, могутнім інтелектуальним та науковим потенціалом. Постійно розширює свою географію творчих та наукових зв’язків із відомими Вузами світу. Найпотужніша бібліотека економічного напряму регіону обладнана системою електронного пошуку інформації за допомогою електронного каталогу.

 

Сайт: http://www.vtei.com.ua